Select Page

Hark EcoMonitor™ Wi-Fi

Hark EcoMonitor™ er en komplett og enkel løsning for innhenting av data fra smarte strømmålere (AMS), for alle som ønsker å nyttiggjøre seg av disse dataene. Utstyret kobles til strømmåleren via HAN-porten, og henter ut sanntidsinformasjon som enkelt kan brukes til smart styring av strømforbruk.

Hark EcoMonitor™ Wi-Fi/LTE-M

 

Hark EcoMonitor™ er en komplett og enkel løsning for innhenting av data fra smarte strømmålere (AMS), for alle som ønsker å nyttiggjøre seg av disse dataene. 

Utstyret kobles til strømmåleren via HAN-porten, og henter ut sanntidsinformasjon som enkelt kan brukes til smart styring av strømforbruk.

Hark-HAN-adapter-back-view-transp_cut3

IKKE BEHOV FOR EKSTERN STRØMFORSYNING

En egenutviklet patentsøkt løsning for strømstyring gjør at Hark EcoMonitor™ kan brukes uten ekstern strømforsyning med alle de tre målertypene i Norge (Aidon, Kamstrup og Kaifa/Nuri). Enheten trekker strøm direkte fra HAN-porten.

ENKEL INSTALLASJON

Løsningen installeres av sluttbruker selv, uten behov for elektriker eller annen montør, og kommer med både Dual Lock™ (borrelås) og skruefeste for enkel montering av produktet.

SANNTIDSINFORMASJON

Sanntidsdata om strømforbruk sendes med opp til 2 sekunders oppløsning.

ENKEL INTEGRASJON

Et eget API sørger for enkel integrasjon med eksisterende systemer og mobilapplikasjoner.

SIKKER KOMMUNIKASJON

All data sendes kryptert fra ende til ende.

AUTOMATISKE OPPDATERINGER

Software på enheten kan enkelt oppdateres over Wi-Fi eller LTE-M ved behov.

Besøk oss

Henvendelser