Select Page

Hark EcoMonitor™ Wi-Fi

Hark EcoMonitor™ er en komplett og enkel løsning for innhenting av data fra smarte strømmålere (AMS), for alle som ønsker å nyttiggjøre seg av disse dataene. Utstyret kobles til strømmåleren via HAN-porten, og henter ut sanntidsinformasjon som enkelt kan brukes til smart styring av strømforbruk.

Hark EcoMonitor™ Wi-Fi

Hark EcoMonitor™ er en komplett og enkel løsning for innhenting av data fra smarte strømmålere (AMS), for alle som ønsker å nyttiggjøre seg av disse dataene. Utstyret kobles til strømmåleren via HAN-porten, og henter ut sanntidsinformasjon som enkelt kan brukes til smart styring av strømforbruk.

Hark-HAN-adapter-back-view-transp_cut3

IKKE BEHOV FOR EKSTERN STRØMFORSYNING

En egenutviklet patentsøkt løsning for strømstyring gjør at Hark EcoMonitor™ kan brukes uten ekstern strømforsyning med alle de tre målertypene i Norge (Aidon, Kamstrup og Kaifa/Nuri). Enheten trekker strøm direkte fra HAN-porten.

ENKEL INSTALLASJON

Løsningen installeres av sluttbruker selv, uten behov for elektriker eller annen montør, og kommer med både Dual Lock™ (borrelås) og skruefeste for enkel montering av produktet.

SANNTIDSINFORMASJON

Sanntidsdata om strømforbruk sendes med opp til 2 sekunders oppløsning.

ENKEL INTEGRASJON

Et eget API sørger for enkel integrasjon med eksisterende systemer og mobilapplikasjoner.

SIKKER KOMMUNIKASJON

All data sendes kryptert fra ende til ende.

OPPDATERINGER PÅ Wi-FI

Software på enheten kan enkelt oppdateres over Wi-Fi ved behov.

Kontakt